Jojka Workforce


4.0 ( 0 ratings )
Værktøjer Produktivitet
Forfatter: Dennis Charmington
Gratis

Jojka Workforce är en app för att kunna ta emot jobb och arbetsordrar från sina chefer och/eller arbetsledning.

Användaren kan med appen ta emot jobb i sin telefon, acceptera dem, klarrapportera. Användaren kan även tidrapportera och kommunicera med sin arbetsledning via appen rörande uppdragen.

Arbetsledaren har möjlighet att få full översikt över alla pågående uppdrag, deras status samt kommunicera med sin personal via smarta text meddelanden och på så sätt få en bättre överblick över jobb och personal.

www.jojka.com